Nostalgia-projektissa toteutetuilla ryhmänohjauksen perusteet -kursseilla on luennoitu vähän ja toimittu paljon. Nauramista ja huumoria on suosittu, eikä kommelluksia ja noloja tilanteita ole pelätty

Kurssilla on mietitty

  • omaa itseään ryhmäläisenä, sekä yritetty löytää tavanomaisesta ryhmäroolista poikkeavia rooleja
  • ryhmädynamiikkaa
  • ryhmän elinkaarta
  • vuorovaikutusta ryhmässä
  • ohjaajan tehtäviä
  • pelisääntöjä
  • työnohjauksen merkitystä.

Koulutuksessa on pyritty siihen, että kaikkia siellä käytyjä aiheita ja harjoituksia voidaan käyttää soveltaen missä tahansa ryhmässä.

Ryhmän ohjaaminen on kivaa, vuorovaikutteellista ja palkitsevaa!

Ryhmänohjauksen perusteet.pdf _120 kt