Painu suolle

Pellervoinen pellon poika kylvi. Mäet kylvi männiköiksi, korvet kylvi kuusikoiksi. Huusi hänelle Väinämöinen – Kylvä enemmän kuusta. Siitä on kysyntää ja siitä saa parhaan hinnan – Pohjan Akka harvahammas huusi – Kylvä myös koivuja ja tammia ja muita puita. Pitää olla biodiversiteettiä ja monimuotoisuutta – Itse olet monimuotoinen –Huusi Väinämöinen – Painu siitä Pohjolan kivimäkehen … Jatka artikkeliin Painu suolle