Mikä Tarinatalo?

Tarinatalo Tuutti
on täynnä elämää
sen runsaus vakuutti
ja mielen virkistää

Kukkuraan Tuutti aina täytetään
sen kivat ideat käytetään
Luoda saa oodeja kun runoillaan
ja jutun juonia punotaan

Heitä tuutin täydeltä tavaraa, voit arkihuolesi unohtaa!

Tarinatalo Tuutti
voi sinut yllättää
Jos väite on akuutti
et kylmäksi sä jää

Keksitään uutta sekä muistellaan
hassuille vitseille nauretaan
Ken uskoo taas tosi rakkauteen
sen surut lientyvät hiljalleen

Heitä tuutin täydeltä tavaraa, voit arkihuolesi unohtaa!

Maija Polus
2017-04-18


Tarinatalo Tuutti – julkaisu- ja jakamiskanava verkossa

Kirjoittajaryhmän koordinoija esitti 2016 kevätkauden alussa idean julkaisu- ja juttu-kanavasta keskuksen verkkoportaalin yhteyteen. Se sai kannatusta ja myös talon johto näytti vihreää valoa.

Nyt tuo unelma on toteutunut.  Tarinatalo Tuutti avataan yleisölle pääsiäisviikolla 2017 Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi.  Suurin osa nykyisestä kirjoittajaryhmästä haluaa jakaa sen kautta tekstejään iloksi ja hyödyksi myös muille. Tuutti on kanava myös muiden hyvinvointityön keskuksen piirissä toimivien kirjoituksille.

Se ei ole vielä valmis, vaan toimivuutta kehitetään ja seurataan tulevina kuukausina. Pilotointiin on tarkoitus saada myös rahoitusta sekä pestata eri käyttäjäryhmistä testaajia.

Tavoitteena on panostaa erityisesti syksyn ARMAS -festivaalia varten.

Tarinatalo Tuutti on moderni, helppokäyttöinen ja kustannuksiltaan edullinen kanava tekstien jakamiseen. Sähköisen verkon kautta kanavaan pääsee tutustumaan joka puolelta Suomea.

Iloa ja hyötyä monille käyttäjille

Sivustolta löytää runsautta, josta riittää kiinnostavaa sisältöä monen kävijän tarpeeseen.

Kirjoitukset  on jaettu lajityypeittäin eri kategorioihin. Hakuvalikon kautta löytyvät niin tarinamaiset kertomukset, näytelmät kuin runot ja aforismitkin. Myös pakinoilla, kolumneilla, kirjeillä jne on oma paikkansa.

Sivusto muodostaa paitsi julkaisukanavan, niin tavallaan myös tietynlaisen palvelun erilaisille käyttäjäryhmille.

Vertaislukijat ja -kirjoittajat saavat ideoita siihen miten työstäisivät omia tarinoitaan. Nuorempi polvi tietoa isovanhempien ja omien vanhempiensa elämistä.

Opiskelijat kokemustietoa esim. opinnäytetyöhön, tutkijat tietoa mitä kannattaisi tutkia.

Tiedotusvälineet löytävät aineistoa ikäihmisten asioita käsitteleviin teemoihin. Voivat myös pyytää  Tarinatalosta tekstejä julkaistavaksi.

Hoivatyön palvelut löytävät seniori-ikää lähestyvien ja ikä-ihmisten kokemuksista sekä ajatuksista tietoa sekä ideoita omaan työhönsä. Myös järjestöväki (eläkeläiset sekä muut) vinkkejä omaan toimintaansa.

Kokemustarinoista poimituista, eri aikakausien tavoista, arvoista ja asenteista, leikeistä, hyödykkeistä ym muodostunee pikkuhiljaa myös jonkinlainen perinnetiedon arkisto.

Miten julkaistavat tekstit valitaan

”Tarinatalossa” julkaistavat tekstit valitsee toimituskunta, joka koostuu tällä hetkellä viidestä kirjoittajaryhmään kuuluvasta henkilöstä. Valinnan kriteereinä ovat sisällön kiinnostavuus ja tapa jolla se kerrotaan. Yleisiä eettisiä periaatteita noudatetaan myös.

Yksittäinen kirjoittaja saa tekstistään ensin vertaispalautetta ryhmässä ja voi sen pohjalta halutessaan muokata lisää ja parannella.

Jos kirjoittaja haluaa tekstinsä myös Tarinataloon, niin toimituskunta antaa tarkemman palautteen ja ehdotukset korjauksista, jos niitä tarvitaan. Toimituskunnan taholta hoidetaan myös oikeakielisyyden valvontaa ja toimitussihteerin panosta tarpeen mukaan.

Vinkkejä sivustolla kävijöille

Kannattaa lukea Toimitus suosittelee -kategoriaa, sillä sinne kesällä viety esittely on edelleen ajankohtaista.

Ajankohtaista-sivulta löydät viimeisimmät päivitykset, uusimmat tarinat ja muut lisäykset sivulle.

Palautteen antamisesta

Kirjoittajia voi tavoittaa palautesivun kautta tai jättämällä hyvinvointityön keskuksen toimistoon yhteydenottopyynnön: toimisto@talkoorengas.fi

Palautesivun kautta voi lähettää myös Tuutin toimivuuteen ja sisältöön liittyviä huomiota; kehuja, kritiikkiä ja ehdotuksia.

Jokaisen kirjoituksen perässä on myös paikka, jonne voi kirjoittaa kommentteja itse kirjoituksista, kysymyksiä, terveiset kirjoittajalle sekä mahdollisesti muuta. Kirjoituksen lopussa on myös mahdollisuus arvostella kyseinen teksti asteikolla 1-5 tähteä.

Tekijänoikeudet ja muut pelisäännöt

Tekijänoikeudet ovat aina kirjoittajalla itsellään.  Lähde ja tekijän nimi tulee mainita, jos lainaa otteita, siteerauksia tai jotakin tekstiä.

Jos joku media tai muu yhteisö haluaa julkaista esimerkiksi kriittisen ja hauskan pakinan, runon tai muun tekstin, niin siitä tulee sopia suoraan itse kirjoittajan kanssa.

Aukiolo:  ma-pe 9-14 / puhelin 045-6129779

Verkko-osoite:  www.talkoorengas.fi/tarinatalotuutti

Takaisin etusivulle